آموزش نصب ابزارهای کالی روی Debian

توسط وحید علمی در بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
در این بخش با آموزش نصب ابزارهای کالی روی Debian در خدمت شما عزیزان خواهیم بود

این آموزش بصورت متنی می باشد که در آینده آموزش تصویری نیز ارائه خواهد شد

دستورات را به ترتیب وارد کنید و در هر مرحله گزینه ای که قرار داده ایم را انتخاب کنید

# cd /root
# cd katoolin
# ln -s katoolin.py katoolin
# chmod +x katoolin
# ./katoolin
۱) Add Kali repositories & Update
۲) View Categories
۳) Install classicmenu indicator
۴) Install Kali menu
۵) Help
kat > 1
 
 
۱) Add kali linux repositories
۲) Update
۳) Remove all kali linux repositories
۴) View the contents of sources.list file
What do you want to do ?> 1
۱) Add kali linux repositories
۲) Update
۳) Remove all kali linux repositories
۴) View the contents of sources.list file
What do you want to do ?> 2
۱) Add kali linux repositories
۲) Update
۳) Remove all kali linux repositories
۴) View the contents of sources.list file
What do you want to do ?> back
۱) Add Kali repositories & Update
۲) View Categories
۳) Install classicmenu indicator
۴) Install Kali menu
۵) Help
kat > 2
۱) Information Gathering                        ۸) Exploitation Tools
۲) Vulnerability Analysis                       ۹) Forensics Tools
۳) Wireless Attacks                             ۱۰) Stress Testing
۴) Web Applications                             ۱۱) Password Attacks
۵) Sniffing & Spoofing                          ۱۲) Reverse Engineering
۶) Maintaining Access                           ۱۳) Hardware Hacking
۷) Reporting Tools                              ۱۴) Extra
۰) All
Select a category or press (0) to install all Kali linux tools .
kat > 0
Do you want to continue? [Y/n]
۱) Add Kali repositories & Update
۲) View Categories
۳) Install classicmenu indicator
۴) Install Kali menu
۵) Help
kat > 3
Do you want to install classicmenu indicator ? [y/n]> y
۱) Add Kali repositories & Update
۲) View Categories
۳) Install classicmenu indicator
۴) Install Kali menu
۵) Help
kat > 4
Do you want to install Kali menu ? [y/n]> y

 

یک نظر بدهید

سیزده + 10 =

فونت توسط فونت گوگل. آیکن های Fontello. سابقه کامل اینجا »